Appay

  • Category: Mobile Development
  • About the app:
    Appay là ứng dụng giúp kết kết nối nhu cầu tài chính giữa người bán và người mua, kết hợp với những tiện ích thanh toán hữu ích dành cho người sử dụng.

Sản phẩm và dịch vụ của Appay luôn phong phú, đa dạng thuộc nhiều lãnh vực:
+ Các sản phẩm tài chính: vay tài chính, thẻ tín dụng, mua trả góp
+ Các sản phẩm bảo hiểm: BH nhân thọ, BH phi nhân thọ

Link tải:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digipay.appay

Link tải: https://itunes.apple.com/us/app/appay/id1317177765?mt=8

Các Dự Án Khác