Mobicom

  • Category: Mobile Development
  • About the app:
    Ứng dụng quản lý sự kiện Mobicom 2017

Ứng dụng cho phép nhà tổ chức quản lý khách mời, chia sẻ thông tin chương trình cũng như đăng tải tài liệu

+ Tương tác – tạo group trao đổi với các thành viên trong sự kiện

+ Quảng cáo thương hiệu

+ Gamification

Link Tải : https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.edu.smu.livelabs.mobicom2017

Link Tải : https://itunes.apple.com/us/app/mobicom-2017/id1279102983?mt=8

Các Dự Án Khác